Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

İKLİMİ KORUMAK İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Günümüzün en büyük sorunlarının başında dünya çapında etkisi hissedilen küresel ısınma ve iklim değişikliği geliyor. Yıkıcı orman yangınları, eriyen buzullar, yükselen deniz seviyeleri, seller ve kuraklık tehlikesi tüm insanlığı tehdit ediyor. İklim değişikliğinin sonuçlarına ek olarak doğal kaynakların korunması tüm insanlığın en büyük problemi ve bu konu önümüzdeki dönemde de önemini korumaya devam edecek gibi görünüyor. Gelecek nesillere sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin ortak sorumluluğu. Endüstri kuruluşları olarak bizlerin de koruyucu önlemleri oluşturup uygulaması öncelikli görevlerimizden biri. Deprem hareketlerinin yoğun olarak görüldüğü ülkemizde kentsel dönüşüm çalışmaları, bina bakımı ve artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için gerçekleştirilen inşaat faaliyetleri, enerji tüketiminden yüksek paylar alıyor. Bu durum Kilsan olarak taşıdığımız sorumluluğun ne kadar büyük olduğunu bize tekrar hatırlatıyor. İklim ve kaynakların korunması, geleceğe yaşanabilir bir dünya bırakmanın ön koşulu. Tamamen doğal bir kaynak olan kilden üretilen yapı malzemeleri ve sürdürülebilir mimari ile insanların yaşam kalitesini artırmak en büyük hedefimiz. Bu amaç doğrultusunda, ülkemizde yenilikçi teknolojilere yatırım yaparak tesislerimizdeki toplam enerji ihtiyacını büyük ölçüde azaltıyor, enerji kalitemizi artırıyor ve CO2 salımımızı azaltmak için devamlı çalışıyoruz.

GEÇMİŞİN GÜCÜ GELECEĞİMİZİ KORUYOR

Kilden üretilen yapı malzemeleri, yeryüzündeki en eski ve aynı zamanda günümüzde kullanılan en modern yapı malzemelerinden biri... Kil, hayatımızı binlerce yıldır şekillendirdi ve geliştirdi. El yapımı ilk kil malzemelerin bulunuşu M.Ö. 14.000 yılına kadar uzanıyor. Mısır’da bulunan bu tabletler, kilin hayatımızda ne kadar eski ve etkili olduğunun en büyük kanıtı. Malzemelerin ve üretim süreçlerinin teknolojik ilerleme ile birlikte gelişmesi tuğlayı da yüksek teknolojili bir ürün haline dönüştürdü ve yeni gereksinimlere uyarladı. Geçmişin gücü, geleceğimizi korumak için bize miras kaldı. Kilden imal edilen tuğla ise dayanıklılığı ve sağlamlığı ile dikkat çekiyor. Başka hiçbir yapı malzemesi bu kadar sağlıklı bir iç mekan ortamı yaratamıyor. Tamamen geri dönüşümlü olması, doğaya dost bir malzeme olarak öne çıkmasını sağlıyor. Yüksek izolasyon kabiliyeti, ısıtma ve soğutma maliyetini azaltırken aynı zamanda enerji verimliliği uygulamalarını destekliyor.

ÜRETİM SİSTEMLERİNDE ÇEVREYE SAYGI DÖNEMİ BAŞLADI

Teknolojik ilerleme ile birlikte tuğla da zamanla yüksek teknolojili ürünlere dönüştü ve kendini yeni gereksinimlere uyarladı. Artık tuğlanın temel avantajlarını sürdürülebilir üretim süreçleri ile elde etmek çok daha fazla önem taşıyor. Çünkü sürdürülebilir bir üretim yöntemi, doğa ve yaşamın korunmasını ciddi şekilde destekliyor.

TUĞLA ÖMÜR BOYU DOĞAYA DOST KALIYOR

Nasıl mı?

1. Biyoçeşitliliği Koruyarak

Kil hammaddesi üretildikten sonra atıl halde kalan maden ocaklarının düzenlenmesi biyolojik topluluk oluşumlarına başarılı birer örnek. Bu düzenlemeler insan eliyle yapılıyor olsa da doğal bir ekosistemin gelişimi için uygun. Kil madenciliği yaparak çok çeşitli balık ve kuş türlerinin yerleşimi ve yaşaması için yeni ortamlar yaratıyoruz.

2. İklim Kaynaklarını Koruma Altına Alarak

Doğal karbon deposu olan ormanlar bu özelliklerini ancak ağaç popülasyonuna dokunulmadığı sürece yerine getirebilir. Orman alanlarının azalması sadece değerli karbon depolama kapasitesini yok etmekle kalmaz, aynı zamanda halihazırda depolanmış sera gazlarını da serbest bırakır. Kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yaptığımız madencilik faaliyetleri ile orman alanlarımızı koruyoruz. Düzenli ağaçlandırma faaliyetlerimizle ise iklimin korunmasına destek oluyoruz.

3. Kısa Ulaşım Yolları Sunarak

Hammadde kaynaklarına çok yakın olarak konumlandırdığımız üretim tesisimiz sayesinde üretimde kullandığımız hammaddelere en kısa yoldan ulaşıyoruz. İstanbul’daki tek tuğla fabrikası olmamız sayesinde nakliye rotalarını en aza indiriyoruz. Tüm bu özelliklerimiz ile doğaya salınan CO2 miktarının azaltılmasına katkıda bulunuyoruz.

4. Yüksek Teknoloji İle İklimi Koruyarak

Teknolojik bilgi birikimimiz ve yenilikçi üretim süreçlerimiz ile termal verimliliğimizi artırıyoruz. Bu sayede üretim için kullandığımız doğalgaz miktarını ve CO2 emisyon miktarını azaltıyoruz. Değişim için yüksek teknoloji hedefi ile her geçen gün daha az karbon emisyonu için çalışıyoruz.

5. Sürdürülebilir Üretim ve Sürdürülebilir Ürüne İmkan Tanıyarak

Sürdürülebilir yapı, tüm hizmet ömrü boyunca yapı malzemesinin ekolojik dengeyi desteklemesi ile meydana gelir. Yaşam döngüsü değerlendirmesi, hammaddelerin doğadan elde edilmesi ile başlar. Üretim, ambalajlama ve nakliyeye kadar geçen süreçte sebep olduğu tüm çevre kirliliği miktarını içerir. Ürettiğimiz tuğlalar ile yüksek kaliteli, sürdürülebilir yapıların inşa edilmesinin yanı sıra uzun ömürlü ve düşük maliyetli olmaları ile yapılara değer katmaya devam ediyoruz.

6. Kirlilik İçermeyerek

Nefes alabilen tuğlalarımız çevreye ve insana zararlı hiçbir kirlilik içermez. Kilden üretilen tuğlalar sağlıklı yaşam alanları sunar.

7. Enerji Tasarrufu Sağlayarak

Düşük ısı iletim katsayısına sahip olması ve yüksek ısı depolama kabiliyeti ile tuğlalar, ısıtma ve soğutma maliyetinden tasarruf sağlar. Sağlıklı ve hoş bir oda iklimi yaratır. Kullanıldığı yapıların CO2 salımını azaltır.

8. Ekonomik Çözüm Sunarak

Düşük bakım ve onarım maliyetleri sebebi ile tuğla, duvar benzer özelliklere sahip yapı malzemelerinden çok daha ekonomiktir. Ortaya çıkan maliyet tasarrufu, örneğin enerji verimli bina teknolojisine yatırım yapmak için kullanılabilir.

9. Sonsuza Dek Yaşayarak

Bir ürünün kullanıldıktan sonra yeniden kullanılabilir veya dönüştürülebilir özellikte olması iklimin korunması için çok önemli. Tamamen doğal bir malzeme olan kilin yeniden kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir bir malzeme olması döngüsel ekonomi için gerekli koşulları tam olarak karşılar. Harç kalıntılarından ayrılmış tuğlalar, restorasyon ve yeni inşaat işleri için yeniden kullanılabilir. Ayrıca doğal yapıları sebebi ile geri dönüştürülebilir ve daha sonra çok çeşitli şekillerde kullanılabilir.

EKONOMİYE MAKSİMUM KATKI VE YÜKSEK ÇEVRE HASSASİYETİ

Doğayı ve iklimi korumak için herşeyin düzelmesini sağlayacak tek bir çözümün umudu ile yaşamak elbette çok gerçekçi olmayacaktır. Bu nedenle hepimizin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapması gerektiğine inanıyoruz. Kilsan olarak, hiçbir zaman bitmeyeceğine inandığımız bu görevimiz için farklı alanları kapsayan önlemler alarak enerji tüketimimizi ve CO2 emisyonumuzu azaltmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İşte bazıları:

  • Fabrikamızı besleyen ana trafolarımızı yenileri ile değiştirerek kayıplarımızı minimuma indirdik.
  • Enerji kalitemizi iyileştirmek için tüm tesislerimizdeki kompanzasyon panolarımızı yeniledik.
  • Elektrik motorlarımızı yüksek verimli motorlar ile değiştirerek enerji tüketimimizi azalttık.
  • Tüm tesislerimizi inverterler ile çalışır hale getirdik.
  • Kullanılan elektrik enerjisinin takibi ve potansiyel iyileştirmelerin gerçekleştirilebilmesi için tüm tüketim noktalarına analizörler yerleştirdik. Verilerin değerlendirilmesi için sistemlerimizi oluşturduk.
  • Tasarrufun azı çoğu olmaz dedik, tüm aydınlatma sistemlerimizi düşük enerji tüketen led ampuller ile değiştirerek enerji tasarrufu sağladık.
  • Yoğun enerji tükettiğimiz fırın ve kurutmalarda kullanılan enerjiyi takip edilebilir hale getirdik. Düzenli periyotlar ile enerji harcamalarını analiz ederek daha verimli hale getirebilmek için çalışma ekipleri oluşturduk.
  • Baca gazı temizleme sistemini kurarak karbon emisyonumuzu minimuma indirdik.
  • Sevkiyat işlemlerinde kullanılan forklift filomuzu yenileyerek daha verimli ve düşük tüketime sahip forkliftler ile değiştirdik. Forklift hareketlerini takip eden sistemler kurarak karbon emisyonu miktarımızı azalttık.
  • Yüksek sıcaklıklarda pişirilerek üretildiğinden dolayı bünyesinde toksik madde içermez.

Biliyoruz ki; çevreyi ve iklimi korumak sonsuza kadar devam etmesi gereken hassas bir çalışma. Ama biz kendimizi bu sonsuz çalışmanın gönüllüleri olarak görüyoruz. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya miras bırakmak için siz de bu gönüllü çalışmaya katılın ve yapılarınızda doğal ve sağlıklı yapı malzemesi olan tuğlayı kullanın.